Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rozwój powiatu?


Obserwacja dobrych praktyk gospodarczych realizowanych nie tylko w kraju, ale i zagranicą jest jednym z elementów strategii władz Powiatu Olsztyńskiego, które myślą o rozwoju powiatu oraz gmin na jego terenie. Wicestarosta olsztyński Joanna Michalska wzięła udział w szkoleniu z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, które odbyło się w Czechach. Organizatorami byli Fundacja Centrum PPP i Konfederacja Lewiatan we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Partnerstwo publiczno-prywatne jest alternatywną formą realizacji usług publicznych. Zakłada odstąpienie od zasady finansowania usług publicznych wyłącznie środkami publicznymi, a zastąpienie ich kapitałem prywatnym. To oznacza, że partner prywatny przejmuje na siebie obowiązek finansowania przedsięwzięcia i odpowiedzialność za większość działań gospodarczych związanych z realizacją projektu. Po stronie partnera publicznego pozostaje zaś odpowiedzialność za jakość świadczenia usługi. Co daje taki podział? Podmiot prywatny zyskuje nową przestrzeń osiągania dochodów, a partner publiczny zwiększa efektywność realizacji usług publicznych mimo ograniczonych środków.

- Formuła PPP jest ciekawym, choć wciąż jeszcze mało popularnym sposobem współpracy sektora publicznego z prywatnym. W ramach szkolenia, które zostało zorganizowane dla samorządowców z Polski, mogliśmy się zapoznać z ogólną ideą partnerstwa na przykładach czeskich realizacji służących między innymi poprawie efektywności energetycznej. Zostały one zastosowane w obiektach użyteczności publicznej w Pradze: szkołach, przedszkolach, kompleksie sportowym oraz teatrze, a także w Centrum Kongresowym, jednym z największych tego typu w Europie. Jedna z wizyt studyjnych odbyła się w nowym kompleksie bazy transportu miejskiego w Pilźnie - opowiada wicestarosta Joanna Michalska. – Okazuje się, że wykorzystane tam rozwiązania dają firmie prywatnej pewność ciągłości finansowej, z kolei sektorowi publicznemu przynoszą spore oszczędności, bez względu na zmiany cen na rynku.

Wicestarosta nie wyklucza zorganizowania przez Powiat Olsztyński konferencji, podczas której zostałaby przedstawiona idea partnerstwa publiczno-prywatnego. - To ciekawa formuła współpracy obu sektorów, warto sprawdzić, co i w jaki sposób można byłoby zastosować na naszym terenie. Wszyscy przecież szukamy oszczędności, a jednocześnie zależy nam na rozwoju regionu. Chcemy więc dzielić się informacjami z innymi samorządami i środowiskiem biznesowym – podsumowuje.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.