Parleza Wielka i Lipowo z kanalizacją


W pierwszym kwartale przyszłego roku powinny zakończyć się prace, na które gmina Biskupiec otrzymała prawie 2 mln dofinansowania.

12 czerwca w Olsztynie marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podpisał 23 umowy na działania usprawniające instalacje kanalizacyjne lub wodociągowe. 31,5 mln zł dofinansowania przeznaczonego na ten cel pochodzi z środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Gmina Biskupiec była autorem jednego ze 111 projektów, które zgłoszono do dofinansowania. Ostatecznie znalazła się na drugim miejscu pod względem otrzymanej dotacji. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec” dostanie 1 903 221,00 zł dofinansowania. Umowę podpisał burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski i skarbnik gminy Elżbieta Kaczmarczyk.

Pełna lista beneficjentów dostępna jest – pod linkiem.