Papa, can you hear me? - wernisaż prac Agnieszki Markowicz


Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy prac Agnieszki Markowicz pt. „Papa, can you hear me?” w piątek 13 września 2019 r. o godz. 18:00 w Galerii Sztuki SYNAGOGA w Barczewie. W trakcie wernisażu gościnnie wystąpi Ewa Klajman-Gomolińska.

Markowicz Agnieszka, tegoroczna stypendystka Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego, o wystawie:
Założeniem mojego projektu, wystawy „Papa, can you hear me?” jest przybliżenie tematu kultury żydowskiej. Przywołuję 49 nazwisk związanych z miastem Barczewo – ofiar holokaustu. Temat jest na tyle ciekawy, intrygujący, gdyż związany jest z dziedzictwem kulturowym naszego regionu. To doskonała okazja do zadumy, pamięci nad przeszłością i teraźniejszością. Bo świat jest niepewny i nikt nie powiedział, że nie wrócą „demony”. „Między dziś a jutro jest życie. Należy pamiętać, że tylko „dziś jestem, jutro mnie nie ma” (Talmud). I otrzymuje „mandat od tych wszystkich, którzy umilkli na zawsze”. (Czesław Miłosz).” Zdałam sobie sprawę, że nie potrzebuję słów, zbędnych komentarzy, bo zatracam wgląd, obserwację. Chcę zwrócić uwagę poprzez sztukę – byśmy zaczęli doceniać życie, siebie nawzajem. Pamiętać, że ból, którego nie da się objąć „sztuką” i „słowem”, jest najbardziej okrutny, najbardziej niesprawiedliwy.

Agnieszka Markowicz

Agnieszka Markowicz

Kurator wystawy Angelika Maria Gomolińska/Kulturoholiczka:
Wystawa Agnieszki Markowicz „Papa can you hear me?” w swoim prymarnym założeniu kontynuuje idee przyświecające ubiegłorocznej wystawie „Instrukcja” (czerwiec 2018; Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie). W istocie stanowi wizualizację architektury wielorakiej wyobraźni, wrażliwości i emocjonalnej więzi Autorki z Bogiem. Artystyczny przekaz wielopryzmatowego ujęcia kontekstu historycznego regionu z uniwersalną wykładnią ludzkich praw wbudowuje się swoim fundamentem w Pięcioksiąg Mojżeszowy. Odpowiedzialny za transcendentną relację człowieka z Bogiem oraz stanowiący swoistą podróż zbliżającą istnienie ludzkie do Stwórcy. Podążając za zwojami Tory; poprzez różne środki artystyczne Agnieszka Markowicz pragnie zbliżyć odbiorcę do Prawdy, a jej wypracowany warsztat i szeroko pojęta sztuka prowadzą do zrozumienia. Także mroków przeszłości. Koncepcja niniejszej wystawy narodziła się w Synagodze Starej w Krakowie, i choć prowadzić miała do mizrach, powiodła do literatury olsztyńskiej pisarki i poetki – Ewy Klajman-Gomolińskiej, której twórczość stała się inspiracją do uformowania ostatecznej koncepcji wystawy.