Otwarty Konkurs Ofert - rozstrzygnięcie


Zarząd Powiatu w Olsztynie informuje, iż w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym ze środków PFRON przez Powiat Olsztyński pod nazwą: „Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych”, została wybrana oferta: Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ul. Gdańska 1, 11-300 Biskupiec. Przedmiotowa oferta była jedyną ofertą złożoną w ramach otwartego konkursu ofert.

Uchwała Zarządu Powiatu – PDF