Otwarty Konkurs Ofert - rozstrzygnięcie


Zarząd Powiatu w Olsztynie rozstrzygnął Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

Środki z budżetu Powiatu Olsztyńskiego trafią na zadanie „Remont dachu budynku Pałacu w Zespole dworsko – pałacowym w Smolajnach”, realizowane przez Archidiecezję Warmińską z siedzibą w Olsztynie.

Wyniki konkursu do pobrania:
Uchwala_Nr_54_2_2019-1

Zestawienie zlozonych ofert 2019_Punktacja końcowa