Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej


Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie  realizacji zadań w zakresie
prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie – pełna treść ogłoszenia
  2. Uchwała Nr 50/3/2015
  3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego
  4. Wzór sprawozdania częściowego końcowego z realizacji zadania