Otwarty konkurs na kulturę, edukację, ekologię i integrację społeczną


Dokładnie 150 tys. złotych jest do dyspozycji organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu kultury, nauki, edukacji, wspierania integracji społecznej oraz ekologii i ochrony przyrody. Oferty w konkursie ogłoszonym przez wójta gminy Dywity można składać do 29 marca 2017 r.  Ogłoszenie o konkursie, regulamin i dokumenty konkursowe są dostępne – pod linkiem.

fot. gmina Dywity