Otwarcie żłobka w Barczewie


Pracujący rodzice najmłodszych dzieci w Barczewie mają powód do radości. Po przeszło 12 latach do miasta powrócił Żłobek Miejski.

Znajduje się on przy ulicy Słowackiego 7, w budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie. Miejsce w żłobku znalazło 16 dzieci. Gmina Barczewo uzyskała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 309 551,00 zł, z czego wkład własny gminy wyniósł 126 400,00 zł. Środki pozyskane z pierwszego modułu dotacji pozwoliły doposażyć placówkę, między innymi w meble do sali i kuchni, zabawki czy sprzęty na plac zabaw. Przeprowadzony został także remont korytarza, szatni, toalet oraz wjazdu i placu na terenie obiektu.

Dyrekcja żłobka zapowiada jednak, że to nie koniec prac w obiekcie i na jego terenie. Z rezerwy środków Programu: „Maluch” miasto otrzymało bowiem dodatkowo 42 908,00 zł. Zaplanowanych jest jeszcze szereg innych działań mających na celu poprawę warunków pobytu dzieci jak również pracy ich opiekunów.