Otwarcie świetlicy w Nadrowie


Kolejne sołectwo w gminie Olsztynek zyskało miejsce spotkań, integracji i rozwijania zainteresowań. 26 września odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Nadrowie.

Na uroczystości pojawili się burmistrz Olsztynka Artur Wrochna i radni rady miejskiej z przewodniczącym Andrzejem Wojdą na czele. Udział wzięli również komendant policji Arkadiusz Wróbel, dyrektor MOPS Ewa Szerszeniewska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie Krzysztof Szot, kierownik ZGM Kazimierz Borkowski, sołtysi z sąsiednich sołectw, pracownicy urzędu miejskiego bezpośrednio zaangażowani w budowę świetlicy i mieszkańcy Nadrowa z sołtysem Andrzejem Jakimczukiem.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz, przewodniczący rady miejskiej i przewodniczący komisji rewizyjnej Krzysztof Kowalski, a następnie świetlicę poświęcił ks. dziekan Stanisław Pietkiewicz. Burmistrz pogratulował mieszkańcom i życzył, by świetlica służyła im jak najlepiej i przyczyniła się do rozwoju sołectwa. Sołtys Nadrowa złożył na ręce burmistrza podziękowania. Po oficjalnej części zaproszono zebranych do obejrzenia występów artystycznych przygotowanych przez Miejski Dom Kultury w Olsztynku i dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie. Po zakończeniu występów dzieci zaprosiły wszystkich do wspólnej zabawy.

Świetlica wiejska ma pełnić funkcje rekreacyjno – społeczno – kulturalne. Dzięki takiemu miejscu społeczność może się integrować, spotykać, organizować wypoczynek dla dorosłych, czy zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Inwestycja została dofinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.