Otwarcie drogi w Pęglitach


14 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie drogi w Pęglitach. Jan Kasprowicz wójt Gminy Gietrzwałd wraz z Agnieszką Warakomską-Poczobutt dyrektor Biura Wojewody, w towarzystwie radnych i mieszkańców dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi rozciągniętej nad jezdnią.

Droga ta została przebudowana w październiku. Było to zadanie pn.”Przebudowa fragmentu drogi nr 158103N na odcinku od mostu na rzece Giłwie do Pęglit” zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Umowę na realizację tej inwestycji podpisano 8 czerwca 2018r.

Wartość zadania- 949 681,88 zł
Wkład własny- 548 231,88 zł
Dofinansowanie- 401 450 zł