Ośrodek Szkolenia Kierowców - wpis do ewidencji wykładowców, zmiana danych. - Powiat Olsztyński
piątek, 4 Grudzień 2020 , imieniny obchodzą: Barbara, Krystian
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Ośrodek Szkolenia Kierowców – wpis do ewidencji wykładowców, zmiana danych.

Treść urzędowa:
Wpis do ewidencji wykładowców, wydawanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji, zmiana danych.
Wymagane dokumenty:
Wniosek – formularz do pobrania (Wniosek):
1. zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o niekaralności – formularz do pobrania (Oświadczenie o niekaralności),
2 . zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na wykładowców/ kursu uzupełniającego dla wykładowców,
3. dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji i wydanie zaświadczenia.
Wymagane dokumenty (zmiana danych w ewidencji):
Wniosek – formularz do pobrania ( Wniosek).
Wykładowca jest obowiązany przekazywać informację o wszelkich zmianach danych zawartych w ewidencji w terminie 14 dni od dnia ich zmiany. Zakres danych obejmuje:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
3) adres zamieszkania;
4) wynikające z zakresu złożonego egzaminu poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania.
Opłaty:
Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Opłata administracyjna:
-50 zł za wpis do ewidencji wykładowców.
Nr konta bankowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie :
42 1140 1111 0000 4163 2600 1002 (mBank)
Termin odpowiedzi:
Wpis lub odmowa wpisu do ewidencji wykładowców następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 14 dni  od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji o wpisie lub decyzji o odmowie wpisu do ewidencji wykładowców.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z poźn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1791)

Wykonanie zadania:

Jednostka odpowiedzialna
Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
Pracownicy odpowiedzialni
 • Marek Szyrwiński
  - Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
  telefon: 89 521 05 16
 • Joanna Martul
  - Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
  telefon: 89 521 05 16
image_pdfimage_print
29 / 10 / 2013

Zobacz również:

geoportal_m

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji