Ośrodek Szkolenia Kierowców - rejestracja i zmiana danych ośrodka - Powiat Olsztyński
piątek, 4 Grudzień 2020 , imieniny obchodzą: Barbara, Krystian
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Ośrodek Szkolenia Kierowców – rejestracja i zmiana danych ośrodka

Treść urzędowa:
Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, dokonywanie wpisów, zmiana danych, skreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej.
Wymagane dokumenty:
Wniosek – formularz do pobrania (Wniosek OSK)
1.Dowód osobisty (do wglądu)
2.Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela
3.Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpis do rejestru – w przypadku dokonywania zmiany zakresu szkolenia.
Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1.dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą;
2.znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami”.
Oświadczenie powinno również zawierać:
1.firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2.oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3.podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Zmiana danych w rejestrze:
Wniosek – formularz do pobrania (Wniosek OSK )
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć informację o wszelkich zmianach danych zawartych w rejestrze w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia. Zakres danych obejmuje:
1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile są wymagane;
3) numer (NIP) – o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
4) numer (REGON) – o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
5) oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców;
6) adresy należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów;
7) zakres prowadzonego szkolenia;
8) imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców wraz z ich numerami ewidencyjnymi;
9) numer rejestracyjny każdego pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy.
Złożenie wniosku o zmianę danych w ewidencji nie stanowi wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zmianę danych.
Opłaty:
Opłata administracyjna:
- 500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
- 500 zł za zmianę zakresu szkolenia prowadzonego przez ośrodek szkolenia kierowców.
Opłata skarbowa:
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawiony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.
Termin odpowiedzi:
Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru wydawane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia wnosi się za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 627)
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1829)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz. 23)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 327)

Wykonanie zadania:

Jednostka odpowiedzialna
Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
Pracownicy odpowiedzialni
 • Marek Szyrwiński
  - Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
  telefon: 521 05 16, adres e-mail: sp10@powiat-olsztynski.pl
 • Joanna Martul
  - Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
  telefon: 521 05 16, adres e-mail: joanna.martul@powiat-olsztynski.pl
image_pdfimage_print
29 / 10 / 2013

Zobacz również:

geoportal_m

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji