Ośrodek Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego już otwarty


W olsztyńskim szpitalu pulmonologicznym 24 kwietnia został otwarty Warmińsko-Mazurski Ośrodek Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego. Zdaniem starosty olsztyńskiego Andrzeja Abako, który uczestniczył w uroczystości, to dobra wiadomość także dla pacjentów z powiatu.

Na potrzeby Ośrodka została przebudowana część administracyjna szpitala. Utworzono 10 sal z pełnym zapleczem, w tym cztery jednoosobowe, przeznaczone do diagnozowania i rozpoznawania bezdechu sennego. Zbudowano windę oraz zakupiono nowoczesny sprzęt diagnostyczny m.in. Ebus, aparat RTG, szafę do endoskopów, kardiomonitor, respirator i defibrylator.

Nowo otwarty Ośrodek Diagnozowania i Leczenia Chorób Rzadkich Układu Oddechowego pozwoli na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych obecnych i przyszłych pacjentów, z podejrzeniem lub rozpoznaniem przewlekłej lub rzadkiej choroby układu oddechowego. Znacząco wpłynie na wczesną wykrywalność cywilizacyjnych chorób układu oddechowego, do których zalicza się m.in. obturacyjny bezdech senny.

- Cieszę się, że poziom usług medycznych w regionie wzrasta. Wzbogacenie oferty szpitala o możliwość leczenia rzadkich chorób układu oddechowego w nowatorski sposób i w komfortowych dla pacjentów warunkach, jest ważne dla nas wszystkich. Do Ośrodka trafią przecież także chorzy z terenu powiatu olsztyńskiego. Gratuluję pani dyrektor Irenie Petrynie i trzymam kciuki za powodzenie w realizacji kolejnego zamierzenia, mianowicie otwarcia OIOM-u – mówi starosta Andrzej Abako.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Poddziałania 9.1.1 -„Rozwój specjalistycznych usług medycznych”.

zdj. Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie