OSP z nowym sprzętem


W niedzielę 14 października br. w Domu Strażaka w Jonkowie, podczas posiedzenia Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jonkowie, wójt Wojciech Giecko przekazał przedstawicielom OSP Jonkowo, OSP Wrzesina, OSP Mątki oraz OSP Szałstry sprzęt potrzebny do ratowania życia ludzkiego.

OSP Jonkowo otrzymała: defibrylator AED, torbę ratowniczą PSP R-1, nosze typu DESKA, szyny typu Kramera oraz bosak dielektryczny. OSP Wrzesina wzbogaciła się o: defibrylator AED, torbę ratowniczą PSP R-1, parawan do osłony miejsca wypadku oraz bosak dielektryczny. OSP Mątki i OSP Szałstry otrzymały defibrylatory AED. Zadanie „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. Wartość przekazanego sprzętu wynosi ok. 34 000 zł.