Rada Powiatu


Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym. Ważne głosy w wyborach do samorządu powiatowego w 2014 roku oddało 37 903 osoby, przy czym uprawnionych do głosowania w 129 obwodach w powiecie olsztyńskim było 97 291 osób.

Oto suma głosów oddanych na Komitety Wyborcze w sześciu okręgach:
1. Komitet Wyborczy PSL - 12 274 głosy, liczba mandatów - 10
2. KW Prawo i Sprawiedliwość - 4 082 głosy, liczba mandatów - 2
3. KW Platforma Obywatelska RP - 5 913 głosów, liczba mandatów - 4
4. KKW SLD Lewica Razem - 4 597 głosów, liczba mandatów - 2
5. KWW Nasz Powiat - 9 436 głosów, liczba mandatów - 7
6. KWW Warmińska Wspólnota Samorządowa - 1 601 głosów, liczba mandatów - 0

Radnymi zostali następujący kandydaci:
Komitet Wyborczy PSL
Grażyna Gałęziewska – okręg nr 1 (Barczewo)
Elżbieta Samorajczyk – okręg nr 2 (Biskupiec)
Janusz Radziszewski – okręg nr 2 (Biskupiec)
Urszula Dziąba – okręg nr 2 (Biskupiec)
Marek Świątek – okręg nr 2 (Biskupiec)
Wojciech Ruciński – okręg nr 3 (Dobre Miasto)
Alicja Wąsik – okręg nr 4 (Dywity, Jeziorany, Kolno)
Henryk Goździcki – okręg nr 4 (Dywity, Jeziorany, Kolno)
Grażyna Grzegorzewska – okręg nr 5 (Stawiguda, Purda, Jonkowo, Gietrzwałd, Świątki)
Jan Dowgielewicz – okręg nr 5 (Stawiguda, Purda, Jonkowo, Gietrzwałd, Świątki)

KWW Nasz Powiat
Krystyna Szter – okręg nr 1 (Barczewo)
Andrzej Abako – okręg nr 3 (Dobre Miasto)
Jarosław Wolak – okręg nr 3 (Dobre Miasto)
Bożena Wojarska – okręg nr 4 (Dywity, Jeziorany, Kolno)
Anna Maria Klewiado – okręg nr 5 (Stawiguda, Purda, Jonkowo, Gietrzwałd, Świątki)
Jerzy Laskowski – okręg nr 5 (Stawiguda, Purda, Jonkowo, Gietrzwałd, Świątki)
Mirosław Stegienko – okręg nr 6 (Olsztynek)

KW Platforma Obywatelska RP
Joanna Michalska – okręg nr 4 (Dywity, Jeziorany, Kolno)
Jan Żemajtys – okręg nr 5 (Stawiguda, Purda, Jonkowo, Gietrzwałd, Świątki)
Janusz Dembiński – okręg nr 6 (Olsztynek)
Mirosław Szostek – okręg nr 6 (Olsztynek)

KKW SLD Lewica Razem
Wacław Dąbrowski – okręg nr 4 (Dywity, Jeziorany, Kolno)
Teresa Chrostowska – okręg nr 5 (Stawiguda, Purda, Jonkowo, Gietrzwałd, Świątki)

KW Prawo i Sprawiedliwość
Tadeusz Plawgo – okręg nr 1 (Barczewo)
Marian Piwcewicz – okręg nr 5 (Stawiguda, Purda, Jonkowo, Gietrzwałd, Świątki)

Przewodniczącym Rady Powiatu w Olsztynie jest Jerzy Laskowski (Nasz Powiat). Funkcję wiceprzewodniczących sprawują Mirosław Szostek (PO) i Marian Piwcewicz (PiS).

Składy komisji Rady Powiatu:

Komisja Budżetowa
Jarosław Wolak - przewodniczący
Marian Piwcewicz – wiceprzewodniczący
Joanna Michalska
Jan Dowgielewicz
Jan Żemajtys
Henryk Goździcki
Elżbieta Samorajczyk
Andrzej Abako
Mirosław Szostek
Wacław Dąbrowski
Urszula Dziąba
Grażyna Grzegorzewska
Marek Świątek
Alicja Wąsik

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
Krystyna Szter – przewodnicząca
Grażyna Grzegorzewska – wiceprzewodnicząca
Henryk Goździcki
Janusz Radziszewski
Urszula Dziąba
Anna Klewiado
Bożena Wojarska

Komisja Gospodarki
Grażyna Gałęziewska – przewodnicząca
Jan Dowgielewicz – wiceprzewodniczący
Joanna Michalska
Marek Świątek
Marian Piwcewicz
Jerzy Laskowski
Mirosław Stegienko
Jarosław Wolak
Bożena Wojarska
Krystyna Szter
Alicja Wąsik
Anna Klewiado

Komisja Spraw Społecznych
Janusz Radziszewski- przewodniczący
Urszula Dziąba – wiceprzewodniczący
Wojciech Ruciński
Marek Świątek
Janusz Dembiński
Mirosław Stegienko
Teresa Chrostowska

Komisja Rewizyjna
Tadeusz Plawgo – przewodniczący
Marek Świątek – zastępca przewodniczącego
Grażyna Gałęziewska – sekretarz
Grażyna Grzegorzewska
Joanna Michalska
Jarosław Wolak

Tabela okręgów wyborczych:

Nr okręgu

Granica okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

1.

Gmina Barczewo

3

2.

Gmina Biskupiec

4

3.

Gmina Dobre Miasto

3

4.

Gminy: Dywity, Jeziorany, Kolno

5

5.

Gminy: Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki

7

6.

Gmina Olsztynek

3

 

Z ustawy o samorządzie powiatowym…

- Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.
- Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
- Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.

Dane kontaktowe do Biura Rady Powiatu w Olsztynie:
tel: 89 521 05 07 lub 08
e-mail: biurorady@powiat-olsztynski.pl
fax: 89 521 05 01