Olsztyński – najlepszy z powiatów...


Jak wynika z Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego opracowanego przez niezależnych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, najlepszym powiatem w województwie warmińsko-mazurskim i 27. w kraju jest Powiat Olsztyński.

W Polsce funkcjonuje prawie 2,8 tys. jednostek samorządu terytorialnego. Zespół badawczy krakowskich naukowców przeanalizował ich sposób gospodarowania pieniędzmi, pracując na danych przekazanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe. W ocenie finansowej brano pod uwagę siedem wskaźników: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relację zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Powiat Olsztyński w kategorii powiatów ziemskich zdobył najwyższą lokatę wśród dziewiętnastu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. W skali kraju zajął 27. miejsce na 314 wszystkich powiatów uwzględnionych w rankingu. W pierwszej setce znalazły się jeszcze dwa powiaty z regionu: elbląski (83. miejsce) i działdowski (100. miejsce).

W kategorii miast na prawach powiatu, stolica regionu – Olsztyn uplasował się na 21. miejscu rankingu obejmującego 66 samorządów. Elbląg znalazł się w tym zestawieniu na pozycji 46.

Bardzo dobrze w tym rankingu wypadła także leżąca w powiecie olsztyńskim gmina Stawiguda, plasując się na 2. miejscu w grupie 1546 gmin wiejskich. W pierwszej setce znalazły się też gminy: Jonkowo (13) i Dywity (90). Wśród 628 gmin miejsko-wiejskich na 46 pozycji znalazł się Biskupiec, a na 53. – Barczewo.

To wiarygodny i miarodajny ranking bo opracowany przez naukowców, obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego i opiera się na obiektywnych wskaźnikach ekonomicznych, stąd wysoka pozycja powiatu powinna nas wszystkich cieszyć. Mamy się czym pochwalić – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Oczywiście doceniam i gratuluję naszym gminom, zwłaszcza Stawigudzie, która znalazła się na podium z drugą lokatą. Myślę jednak, że tu nie chodzi o „zawody”, bardziej jest to dla nas, samorządowców, okazja do podpatrywania dobrych praktyk stosowanych w Polsce i przenoszenia ich na swój grunt.

Link do źródła informacji: Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce