Określenie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom sportowym - Powiat Olsztyński
wtorek, 30 Maj 2023 , imieniny obchodzą: Karol, Ferdynand
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Określenie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom sportowym

Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej oraz przyjmowanie wniosków w tej sprawie.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokich wyników sportowych lub osiągnięć w działalności sportowej (kopie dyplomów, zaświadczeń, medali, itp.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień mogą składać: kluby sportowe działające na terenie powiatu olsztyńskiego lub zrzeszające zawodników stale zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego, Starosta Olsztyński, radni Rady Powiatu w Olsztynie, właściwe związki sportowe.

Wnioskodawca może zgłosić:

 1. jednego kandydata w danej kategorii do tytułu „Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego”;

 2. jednego kandydata do tytułu „Trener Roku Powiatu Olsztyńskiego”;

 3. jednego kandydata do tytułu „Zasłużony dla Sportu”;

 4. nie więcej niż dwóch kandydatów w danej kategorii do przyznania wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

Zgłoszenie kandydata nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.

Zawodnicy nie zgłoszeni do przyznania nagród i wyróżnień mogą być zgłoszeni na listę uczestników Gali Sportu Powiatu Olsztyńskiego, w trakcie której odczytane będą ich najważniejsze osiągnięcia sportowe.

Termin: Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni (decyduje data wpływu).

W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

Opis zadania:

 1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie powiatu olsztyńskiego, osiągającym wysokie wyniki sportowe, trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz inny osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

 2. Wyróżnieniami dla zawodników są: puchary, statuetki, dyplomy, medale, gratulacje.

 3. Nagroda może mieć formę pieniężną lub rzeczową.

 4. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, którzy:

 1. brali udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy;

 2. zajęli medalowe miejsca w mistrzostwach Polski lub innych zawodach w randze mistrzostw Polski;

 3. zajęli medalowe miejsca w innych międzynarodowych zawodach sportowych;

 4. zostali zakwalifikowani do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu;

 5. ustanowili rekord Świata, Europy lub Polski;

 6. osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze np. rejs żeglarski dookoła świata lub zdobycie trudnego szczytu górskiego;

 7. zajęli medalowe miejsca w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły sportowe w dyscyplinach, które wymagały eliminacji gminnych, powiatowych, rejonowych i regionalnych.

 1. Tytuł „Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego” może być przyznany w każdym roku jednej osobie, która osiągnęła najwyższy wynik sportowy w danej kategorii:

 1. dzieci w wieku do lat 13;

 2. młodzież w wieku 14 – 18 lat;

 3. kategoria open – powyżej osiemnastego roku życia;

 4. osoby niepełnosprawne.

 1. Osoba wyróżniona tytułem „Sportowca Roku Powiatu Olsztyńskiego” otrzymuje nagrodę pieniężną lub rzeczową w wysokości do 1 000,00 zł.

 2. Zarząd Powiatu w Olsztynie może przyznać w danej kategorii tytuł „Sportowca Roku Powiatu Olsztyńskiego” dwóm osobom.

 3. Osoby, o których mowa w pkt 7 wyróżnione tytułem „Sportowca Roku Powiatu Olsztyńskiego” otrzymują nagrodę pieniężną lub rzeczową w wysokości do 500,00 zł.

 4. Zarząd Powiatu w Olsztynie może nie przyznać w danej kategorii tytułu „Sportowca Roku Powiatu Olsztyńskiego”, jeżeli w roku poprzedzającym przyznanie tytułu żadna osoba nie osiągnęła odpowiednio wysokich wyników sportowych

 5. Wyróżnienia mogą być przyznawane wychowankom specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, którzy brali udział oraz zajęli medalowe miejsca w imprezach sportowych różnego szczebla. Wnioski o przyznanie wyróżnienia składa dyrektor specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego. Dyrektor może zgłosić nie więcej niż pięciu kandydatów do przyznania wyróżnienia.

 6. Wyróżnienia mogą być przyznawane trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

 7. Tytuł „Trener Roku Powiatu Olsztyńskiego” przyznaje się w każdym roku jednej osobie, która prowadząc szkolenia doprowadziła zawodników do osiągania najwyższych wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

 8. Zarząd Powiatu w Olsztynie może nie przyznać tytułu „Trenera Roku Powiatu Olsztyńskiego”, jeżeli w danym roku żadna osoba nie wykazała się odpowiednimi osiągnięciami.

 9. Wyróżnienia mogą być przyznawane trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

 10. Tytuł „Zasłużony dla Sportu” przyznaje się w każdym roku jednej osobie, która jako trener, działacz klubu sportowego, promotor sportu lub organizator zawodów sportowych przyczyniła się do osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego oraz popularyzacji sportu i krzewieniu kultury fizycznej na terenie powiatu.

 11. Tytuł „Zasłużony dla Sportu” jedna osoba może otrzymać tylko jeden raz.

Uwagi:

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

 1. złożenia po terminie,

 2. niespełnienia warunków, o których mowa w § 5,

 3. cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę lub pisemnej rezygnacji kandydata,

 4. złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony,

 5. braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w wyznaczonym terminie.

Opłaty: brak opłat

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

 • Uchwała Nr IX/140/2019 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Wykonanie zadania:

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Pracownicy odpowiedzialni

 • Barbara Guga – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 104; telefon: 521 05 36; godziny pracy: 7-15

 • Sławomir Lech – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 105; telefon: 523 28 80; godziny pracy: 7 – 15.

image_pdfimage_print
28 / 10 / 2013

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji