Odbiór Pojazdów odholowanych z dróg Powiatu Olsztyńskiego na podstawie art. 130a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym


1. Informacje podstawowe

2. Procedura odbioru pojazdu z placu depozytowego Powiatowej Służby Drogowej przy ulicy Cementowej 3 w Olsztynie

W przypadku, gdy Właściciel nie może odebrać pojazdu w w/w godzinach i nie chce ponośić dodatkowych kosztów związanych z parkowaniem pojazdu na placu depozytowym, proszony jest o wniesienie opłaty według poniższej tabeli na konto Powiatowej Służby Drogowej. Jednocześnie informujemy, że w takim przypadku odbiór pojazdu z parkingu musi nastąpić w kolejnym dniu roboczym w godzinach pracy urzędu. W przypadku nie odebrania pojazdu w kolejnym dniu roboczym, koszty związane z przechowywaniem pojazdu naliczone zostaną do dnia, w którym pojazd zostanie odebrany z placu depozytowego.