Oblodzenie


IMGW prognozuje od godz. 1:00 do godz. 9:00 6 marca wystąpienie zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego deszczu. Temperatura przy gruncie wynosić będzie od -3°C do 0°C.