Nowy Komendant Miejski Policji w Olsztynie


28 maja Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak wzięła udział w uroczystości objęcia przez mł. insp. Mieczysława Wójcika stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie.

Nowy szef Policji w Olsztynie i powiecie olsztyńskim w pierwszych słowach po objęciu stanowiska podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie za zaufanie, zadeklarował wykorzystanie swojej wiedzy, zawodowych doświadczeń w codziennej, rzetelnej policyjnej pracy w jednostce oraz współpracę z kadrą kierowniczą komendy i otoczeniem Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Podkreślił także wagę odbudowania społecznego zaufania i wizerunku Policji.

Starosta Małgorzata Chyziak przekazała na ręce nowo powołanego Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie list gratulacyjny, w którym zapewniła o chęci współpracy na rzecz mieszkańców powiatu olsztyńskiego.
- Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb społecznych. Jego zapewnienie jest priorytetowym zadaniem zarówno Policji, jak i samorządu. Życzę, by odnalazł Pan w pełnieniu funkcji przełożonego tutejszych struktur satysfakcję i inspirację do dalszych wysiłków na rzecz ładu i porządku publicznego – czytamy w liście.

KMP

Mł. insp. Mieczysław Wójcik pełni służbę w Policji od maja 1991 roku. Od początku drogi zawodowej jest związany z Olsztynem i pionem prewencji. Przez pierwsze 7 lat służby pracował w ruchu drogowym. Od 2000 roku zajmuje w warmińsko-mazurskiej Policji stanowiska kierownicze, od lipca 2006 do lutego 2010 roku był Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie nadzorującego pracę policjantów pionu prewencji, od lutego 2010 roku do maja 2015 roku – Komendantem Powiatowym Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

fot. archiwum KMP w Olsztynie