Nowi sołtysi


Od 21 stycznia do 23 kwietnia 2015 na terenie Gminy Kolno odbywały się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Zebrania zostały przeprowadzone w 16 sołectwach, zmiany nastąpiły w 6 z nich. Na swoich przedstawicieli sołectwa wybrały:

1. Sołectwo Kolno – Alicja Grzywaczyk

2. Sołectwo Bęsia – Paweł Dudek

3. Sołectwo Lutry – Małgorzata Leszczyńska

4. Sołectwo Kruzy – Monika Kajetaniak

5. Sołectwo Kabiny – Krystyna Krasuska

6. Sołectwo Samławki – Bogumiła Tylus

7. Sołectwo Kominki – Alicja Popławska

8. Sołectwo Wągsty – Marek Kośnik

9. Sołectwo Wysoka Dąbrowa – Jolanta Białasiewicz

10. Sołectwo Tejstymy – Jan Stańko

11. Sołectwo Górowo – Witold Piszczek

12. Sołectwo Ryn Reszelski – Iwona Paprotka

13. Sołectwo Wójtowo – Jarosław Sękulski

14. Sołectwo Wólka – Jolanta Włodarska

15. Sołectwo Otry – Wioletta Modzel

16. Sołectwo Tarniny – Aleksandra Bogusz