Nowe wozy strażackie dla OSP


Coraz bliżej do dnia, kiedy w garażach remiz jednostek OSP Butryny i OSP Nowa Wieś zaparkują długo oczekiwane nowe średnie samochody ratowniczo – gaśnicze.

19 kwietnia 2017 r. Komisja Przetargowa dokonała otwarcia kopert przetargowych. Do przetargu stanęła jedna firma, która spełniła warunki określone w dokumentacji przetargowej.

Gmina Purda dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i warunki pracy strażaków ochotników, złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego o dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez doposażenie w samochody ratowniczo – gaśnicze oraz sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP z terenu gminu Purda” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmisńko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Dysponujący nowym, profesjonalnym sprzętem strażacy z OSP Butryny i OSP Nowa Wieś będą jeszcze szybciej i skuteczniej reagować na sytuacje zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców gminy i regionu. Nowy sprzęt to nie tylko lepsza ochrona mieszkańców w przypadku pożarów czy wypadków, ale też skuteczniejsze działania w trakcie np. powodzi.

Realizacja projektu, tj. dostawa samochodów ratowniczo – gaśniczych, zgodnie z dokumentacją przetargową zakończy się 31 maja 2017 r.