Nowe władze Powiatu Olsztyńskiego


Nowy układ sił politycznych po ostatnich wyborach skutkował zmianą władz w powiecie olsztyńskim. Starosta olsztyńskim został Andrzej Abako, wicestarostą Joanna Michalska, a przewodniczącym Rady Powiatu w Olsztynie Jerzy Laskowski.

Pierwsza sesja VI kadencji Rady Powiatu w Olsztynie odbyła się 21 listopada. 25 radnych z rąk Przewodniczącego Powiatowego Komisarza Wyborczego otrzymało zaświadczenie o wyborze na radnego, po czym złożyło ślubowanie. Zgodnie z porządkiem obrad wybrani zostali przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Pracą radnych pokierują: Jerzy Laskowski, który uzyskał 24 głosy „za”, przy 1 „przeciw”. Nowy przewodniczący pełnił tę samą funkcję przez ostatnie dwa lata poprzedniej kadencji Rady. Wiceprzewodniczącymi zostali Grzegorz Drozdowski (23 głosy „za”, 2 „przeciw”) i Bogumił Kuźniewski, który zdobył 20 głosów poparcia.

DSC_1495

Kolejnym punktem obrad był wybór starosty olsztyńskiego. Radna Krystyna Szter, jako przedstawiciel Komitetu Wyborczego Nasz Powiat, przedstawiła na to stanowisko kandydaturę Andrzeja Abako, lidera ugrupowania. Był to jedyny kandydat. W tajnym głosowaniu zdobył on 22 głosy „za”, przy 3 „przeciw”. Nowo wybrany starosta podziękował radnym za zaufanie i zapowiedział prowadzenie polityki otwartych drzwi zarówno dla radnych, jak i mieszkańców powiatu. Odwołał się do swoich poprzedników, wysoko oceniając ich pracę i wkład w rozwój powiatu, podziękował ustępującej ze stanowiska starosty radnej Małgorzacie Chyziak i zapowiedział też intensywną pracę nad budżetem zaplanowanym do realizacji na kolejny rok. – Stworzyliśmy bardzo ambitny budżet, największy jak dotąd w historii powiatu olsztyńskiego. Po stronie wydatków ma wynieść 185 mln zł, przy czym na same inwestycje zostało przeznaczone ponad 77 mln zł – mówił nowo wybrany starosta olsztyński.

Andrzej Abako pracuje na rzecz samorządów od 20 lat, jest radnym obecnej i dwóch poprzednich kadencji Rady Powiatu w Olsztynie, przez ostatnie 20 miesięcy sprawował funkcję wicestarosty olsztyńskiego, wcześniej przez 3 kadencje zasiadał w Radzie Miejskiej Dobrego Miasta, pracował także w Zarządzie Warmińskiego Związku Gmin. Ukończył studia na kierunkach: społeczno-ustrojowym oraz samorządu i polityki regionalnej, a także zarządzania. Jest strażakiem ochotnikiem.

Podczas I sesji radni wybrali również wicestarostę olsztyńskiego. Została nim Joanna Michalska, rekomendowana na to stanowisko przez nowego starostę. Nowa wicestarosta zdobyła 18 głosów „za”, przy 7 „przeciw”. Skład Zarządu Powiatu uzupełnią równie doświadczeni samorządowcy: Jacek Szydło (23 „za”, 2 „przeciw”), Artur Wrochna (19 „za”, 6 „przeciw”) i Janusz Radziszewski (20 „za”, 5 „przeciw”). Podczas pierwszej sesji radni wybrali składy komisji stałych oraz jej przewodniczących.

Rada Powiatu w Olsztynie VI kadencja

Rada Powiatu w Olsztynie VI kadencja

Andrzej Abako starosta olsztyński

Andrzej Abako starosta olsztyński

Joanna Michalska wicestarosta olsztyński

Joanna Michalska wicestarosta olsztyński

Zdjęcia z I Sesji Rady Powiatu w Olsztynie: