NIEODPŁATNE NADANIE NA WŁASNOŚĆ DZIAŁKI ROLNEJ, GRUNTU POD BUDYNKIEM LUB LOKALU


Wydawanie decyzji w powyższych sprawach nie podlega opłacie skarbowej. Wnioski są dostępne

Teresa Dębowska
Olsztyn, Plac Bema 5 – pok. 107,
tel. 89 523 28 87