Następne kamieniczki ożyją


Gmina Dobre Miasto przekazała nieodpłatnie Stowarzyszeniu Społeczno- Kulturalnemu „Pojezierze” Oddział w Dobrym Mieście dwie odrestaurowane kamieniczki przy ul. Sowińskiego z przeznaczeniem na działalność statutową Stowarzyszenia z zachowaniem funkcji muzealnej obiektów.

Umowę z ramienia Stowarzyszenia podpisał kustosz „Baszty Bocianiej” Zygmunt Suchenek. Stowarzyszenie udostępni zwiedzającym bogaty zbiór eksponatów, dzieł i nie tylko. Zygmunt Suchenek ma wiele pomysłów na zagospodarowanie kamieniczek, ale jeszcze ich nie zdradza. Czekamy na realizację i życzymy powodzenia.

fot. www.dobremiasto.com.pl