Nasadzenia drzew przy drogach powiatowych


Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie w zakresie swoich zadań ma utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew. W 2018 roku Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie posadziła około 1100 drzew na trenie dwunastu gmin Powiatu Olsztyńskiego.
611 drzew posadzono, zgodnie z nałożonym obowiązkiem, wynikającym wprost z otrzymanych zezwoleń na usunięcie drzew. Pozostałe drzewa posadzono na terenie gminy Stawiguda w pasie drogowym drogi Nr 1374 N na odcinku od DK 51 do miejscowości Bartąg w ilości 162 dębów, a na terenie gminy Biskupiec w pasie drogi powiatowej Nr 1503 N wsadzono 327 młodych drzewek.
Biorąc po uwagę charakter dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego, po zakończonych inwestycjach drogowych staramy się dokonywać nasadzeń w bezpiecznej odległości od jezdni, aby w przyszłości dorosłe drzewa nie stwarzały zagrożenia bezpieczeństwa użytkownikom dróg powiatowych przy jednoczesnym odtworzeniu alei przydrożnych, które wpisują się w historyczny krajobraz powiatu olsztyńskiego – powiedział Artur Bal Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie