Naliczanie należności za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa w tym aktualizacja opłat.


Treść urzędowa:
Wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy.
  2. Adres zamieszkania lub siedzibę.
  3. Numer telefonu.
  4. Położenie (miejscowość, gmina), numer i powierzchnia nieruchomości zgodnie z danymi ewidencji gruntów.
  5. Powody żądania aktualizacji opłat – dotyczy wniosku o aktualizację opłat.

Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:

  1. Operat szacunkowy nieruchomości (oryginał) – dotyczy wniosku o aktualizację opłat.

Opłaty:

  1. Opłata skarbowa – brak.
  2. Opłaty wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Termin odpowiedzi: Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zadania zgodnie z wymogami ustawy.

Tryb odwoławczy:

  1. W przypadku aktualizacji opłat użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.
  2. Przy naliczeniu opłat na zasadach obowiązujących poprzednika prawnego brak trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Zamiejscowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarowania Nieruchomościami, Uwłaszczeń i Geodezji

Pracownicy odpowiedzialni