Naliczanie należności za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa w tym aktualizacja opłat.


Treść urzędowa:
Wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa.
Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy.
2. Adres zamieszkania lub siedzibę.
3. Numer telefonu.
4. Położenie (miejscowość, gmina), numer i powierzchnia nieruchomości zgodnie z danymi ewidencji gruntów.
5. Powody żądania aktualizacji opłat – dotyczy wniosku o aktualizację opłat.

Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:
1. Operat szacunkowy nieruchomości (oryginał) – dotyczy wniosku o aktualizację opłat.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa – brak.

2. Opłaty wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Termin odpowiedzi:
1. Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zadania zgodnie z wymogami ustawy.
Tryb odwoławczy:
1. W przypadku aktualizacji opłat użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.

2. Przy naliczeniu opłat na zasadach obowiązujących poprzednika prawnego brak trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Wykonanie zadania:

Jednostka odpowiedzialna
Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Sprzedaży
Pracownicy odpowiedzialni
 • Iwona Orłowska-Mach
  - Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Sprzedaży
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 106
  telefon: 523 28 86
  godziny pracy: 7-15
 • Joanna Mirowska
  - Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Sprzedaży
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 106
  telefon: 523 28 86
  godziny pracy: 7 – 15
 • Izabela Brzozowska
  - Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Sprzedaży
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 106
  telefon: 523 28 86
  godziny pracy: 7-15