Najpopularniejsza OSP powiatu olsztyńskiego


Straż pożarna zwana dawniej również strażą ogniową jest to zorganizowana formacja zajmująca się walką z pożarami oraz innymi zagrożeniami związanymi z ratowaniem życia ludzkiego i środowiska naturalnego. Te i wiele innych funkcji sprawuje również Ochotnicza Straż Pożarna, która ma znaczny wkład w życie lokalnych społeczności m. in. poprzez organizowanie spotkań z uczniami, organizowanie szkoleń p-poż., festynów strażackich i imprez kulturalnych.

11 marca 2016 roku Gazeta Olsztyńska ogłosiła plebiscyt na najpopularniejszą Ochotniczą Straż Pożarną w powiecie i regionie. Wyłonione zostaną dwie jednostki, którym przyznane zostaną tytuły Najpopularniejszej Ochotniczej Straży Pożarnej na Warmii i Mazurach w dwóch kategoriach:

- Najpopularniejsza Ochotnicza Straż Pożarna, która znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

- Najpopularniejsza Ochotnicza Straż Pożarna, która nie znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Tytuł Najpopularniejszej Ochotniczej Straży Pożarnej danego powiatu otrzyma jednostka OSP, która uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą SMS-ów nadesłanych w głosowaniu.

Plebiscyt zakończy się 24 kwietnia.

Regulamin plebiscytu

Więcej szczegółów o głosowaniu – link do strony