Nagroda za dobromiejskie kamienice


Za rewitalizację renesansowych kamienic gmina Dobre Miasto otrzymała prestiżowy tytuł laureata w ogólnopolskim konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zadbany Zabytek A.D. 2015″.  Nagroda została przyznana w kategorii: rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu, za kompleksową rewitalizację zdegradowanej przestrzeni miasta, przeprowadzoną z zachowaniem integralności i autentyzmu zespołu domów na murach obronnych.
21 kwietnia dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście Andrzej Fabisiak odebrał nagrodę z rąk Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dyrektora Instytutu Dziedzictwa prof.Małgorzaty Rozbickiej. Gala odbyła się w Pałacu Branickich w Białymstoku, okazją były obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

W dobromiejskich kamienicach z przełomu XVII/ XVIII wieku mieści się Skansen Miejski, w którym można oglądać ekspozycje: tradycji rzemiosła, historyczną o bitwie napoleońskiej i o życiu codziennym dobromieszczan. Organizowane są tam też wystawy czasowe malarstwa, fotografii, a także warsztaty tkacie, fotograficzne, ceramiczne i koronki frywolitowej.

„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad nim sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 r. podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Konkurs jest skierowany do właścicieli i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja właściwej opieki nad zabytkami i pokazanie najlepszych wzorów utrzymania obiektów zabytkowych.
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku. Jest wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym.
DSCF471811160305_890555157653309_466626962_n