Na rzecz Maltańskiego Centrum Pomocy w Barczewie...


W Olsztynie odbył się II Maltański Koncert Charytatywny na rzecz Maltańskiego Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda w Barczewie. Podczas części oficjalnej wydarzenia uhonorowani zostali pracownicy placówki, a także ci, którzy na co dzień wspierają Centrum. Galę uświetnił występ trzech sopranistek oraz muzyków Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego pod batutą Piotra Sułkowskiego.

Maltańskie Centrum Pomocy działa w Barczewie od 15 lat, świadcząc pomoc zdrowotną w ramach opieki długoterminowej nad najciężej chorymi pacjentami. Mieści się w budynku należącym do Powiatu Olsztyńskiego. Wśród gości koncertu nie mogło więc zabraknąć Andrzeja Abako, starosty olsztyńskiego, który przybył na wydarzenie z dobrymi wieściami. Poinformował o tym, że Powiat rozważa przedłużenie umowy do 50 lat na dalszą, nieodpłatną obecność MCP w powiatowym obiekcie. Podziękował także całemu personelowi za ciężką pracę i zaangażowanie na rzecz chorych pacjentów.

Film z uroczystości (wystąpienie starosty 36:54):