Modernizacja budynku zakończona


5 listopada 2018 r. odebrano prace w budynku Butryny 15.

Jest to pierwszy z trzech budynków użyteczności publicznej w gminie objęty projektem z modernizacji energetycznej. W ramach całej inwestycji planowane są jeszcze prace w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i stołówki szkolnej w Purdzie – Purda 12A oraz w siedzibie OSP w Klebarku Wielkim – Klebark Wielki 11A.

W ramach prac wykonano: docieplenie ścian, stropodachów, dachów, stropów nad piwnicą, podłogi w piwnicach, stropu pod poddaszem, podłogi na gruncie, stropu zewnętrznego, wymiana okien, drzwi, zastosowanie nawiewników okiennych, modernizacja instalacji CWU, wymiana instalacji CO, grzejników oraz zastosowania zaworów termostatycznych. Zamontowano również kocioł opalany biomasą oraz oświetlenie LED.

Inwestycja realizowana z projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Butryny 15, Purda 12A, Klebark 11A” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.