Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej


Rada Sportu Powiatu Olsztyńskiego, Stowarzyszenie Sportowe Gminy Purda_ oraz kluby piłkarskie w Klewkach, Starym Olsztynie i Nowej Wsi zapraszają do zgłaszania się do VII edycji Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego w Piłce Nożnej o Puchar Starosty. Zawody odbędą się 7 sierpnia 2011 roku (niedziela) na trzech boiskach gminy Purda.

Przyjazd ekip do godz. 11. Mecze finałowe odbędą się na boisku w Nowej Wsi.  W turnieju mogą wziąć udział reprezentacje, w których składach będą zawodnicy zamieszkali na terenie gmin powiatu olsztyńskiego oraz zarejestrowani w klubie piłkarskim reprezentującym daną gminę. Zawodnicy muszą być ubezpieczeni. Jest możliwość ubezpieczenia zawodników oraz wszystkich imprez organizowanych w gminie w  Warmińsko – Mazurskim Zrzeszeniu LZS w Olsztynie ul. Kołobrzeska 13 (siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze) tel. 089-533-14-89. W przypadku udziału w zawodach zawodników niepełnoletnich wymagana będzie pisemna zgoda rodziców. Zawodnicy muszą mieć przy sobie aktualnie ważne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach sportowych oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość. Po otrzymaniu zgłoszeń w ustalonym terminie nastąpi losowanie z podziałem na grupy w siedzibie Starostwa Powiatowego. Rozgrywki grupowe będą przebiegały na 3 boiskach w gminie Purda. Jeżeli w ustalonym terminie nie napłyną zgłoszenia ze wszystkich gmin, wówczas gmina organizująca zawody może zgłosić więcej, niż jedną drużynę. Rozgrywki w grupach przebiegać będą systemem każdy z każdym 2 x 15 min z 2  minutową przerwą. Pozostałe szczegóły będą podane w terminie późniejszym. Gramy według ogólnie obowiązujących przepisów i zasad gry w piłkę nożną. Zgłoszenia  do turnieju gminy mogą przesyłać do:
pisemnie – Urząd Gminy w Purdzie 11-030 Purda 19 (Ryszard Żyźniewski)
telefonicznie – Urząd Gminy w Purdzie (089) 512-22-23 (Justyna Gałązka)
e-mail – ug@purda.pl Ostateczny termin zgłoszeń mija z końcem dnia 29  lipca 2011r. Drużyna składa się maksymalnie z 16  piłkarzy plus 2 osoby towarzyszące (trener, kierownik, itp.) Wszystkie drużyny uczestniczące w Turnieju otrzymają dyplomy pamiątkowe. Drużyny, które zajmą miejsca od 1 do 4 – otrzymają puchary. Trzy pierwsze drużyny otrzymają pamiątkowe medale. Wszystkie drużyny otrzymają posiłek na zakończenie zawodów.