I miejsce dla Zespołu Szkół w Dobrym Mieście


I miejsce w XII ogólnopolskim konkursie na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno” zdobyli pani Alina Ślimak – nauczycielka języka polskiego i Jakub Kosakowski – uczeń III klasy technikum informatycznego w Zespołu Szkół w Dobrym Mieście. Zwycięzcy otrzymali nagrodę I stopnia w wysokości 4000 złotych, do każdego z nich trafiły laptopy oraz książki.

Członkowie Jury oraz dyrekcja Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych docenili wykonaną stronę internetową na temat Stalagu IB Hohenstein – dawnego obozu jenieckiego w Olsztynku: https://stalaghohenstein.wordpress.com/ . Jury szczególnie podkreśliło wysoką wartość merytoryczną projektu. Autorzy bowiem nie tylko uniknęli wielu błędów popełnianych przez osoby, które sięgają po ten trudny i złożony problem, ale również udało im się zgromadzić liczne materiały: naukową i popularnonaukową literaturę przedmiotu, relacje jenieckie i źródła. W sposób wyczerpujący opracowali ważne zagadnienie, jakim jest historia wielonarodowego obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein – dzisiaj to miejscowość Olsztynek. Przedstawili wyniki swojej pracy w postaci estetycznej i nieprzeładowanej informacjami strony internetowej. Prezentację historii umiejętnie powiązali z problemem pamięci o tym miejscu i o tragedii tysiąca jeńców wojennych z różnych państw europejskich. Wskazali na konkretnym przykładzie niedostatek pamięci o miejscach po niemieckich obozach jenieckich, które znajdują się na terenie współczesnej Polski. Zaproponowali również jak można o tę pamięć dbać, popularyzując przez stronę internetową, czy też edukując, ponieważ na podstawie zgromadzonego materiału powstały scenariusze zajęć. Ta udana współpraca nauczyciela i ucznia to kolejny powód, dla którego projekt spotkał się z dużym uznaniem Jury.
Gratulujemy zwycięzcom!

2 3