Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie


Tryb postępowania w sprawach o nadanie odznaczeń państwowych – Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Zainicjowanie procedury o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie następuje na wniosek złożony przez jubilatów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Biskupcu osobiście lub listownie. Procedura trwa około 6 miesięcy. Z uwagi na długi czas oczekiwania na medale, wnioski należy składać do 15 lutego każdego roku. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

Wnioski są dostępne w Urzędzie Stanu Cywilnego w Biskupcu
Wniosek w formie elektronicznej dostępny jest [tutaj].
Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Al. Niepodległości 2
11–300 Biskupiec