Medale KEN


11 października w trakcie wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej pedagodzy z gminy Biskupiec odebrali specjalne wyróżnienia.

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta gala, na której wręczono zasłużonym nauczycielom i pracownikom oświaty specjalne wyróżnienia. Przyznano 220 medali za długoletnią służbę oraz 181 medali Komisji Edukacji Narodowej. Wśród uhonorowanych znalazły się nauczycielki ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgoju: Wanda Teresa Koza oraz Dorota Rojewska. Obie panie od wielu lat pracy w węgojskiej szkole wyróżniają się swoim zaangażowaniem, wytrwałością i solidną codzienną pracą. Medal otrzymał również honorowy obywatel gminy Biskupiec, druh Krzysztof Kowalski, który ze szczególnie wielkim sercem angażuje się w wychowywanie młodych pokoleń.

Medal Komisji Edukacji Narodowej to prestiżowe wyróżnienie, nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.