Mapy i ryciny


Mapa Prus pogańskich – 1584 rokMapa Hennebergera

Mapa Prus pogańskich (Des Preussenlandes Austeylung) autorstwa Kaspara Hennebergera opublikowana w 1584 roku stanowiła załącznik do dzieła Hennebergera Kurtze und warhaftige Beschreibung des Landes zu Preussen. Pokazuje rozmieszczenie plemion pruskich przed podbojem krzyżackim. Jest najstarszym obiektem kartograficznym przedstawiającym ziemie pruskie. W późniejszym okresie była wielokrotnie przerabiana i wydawana na nowo. Mapę tę prezentujemy Państwu dzięki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na podstawie zawartego przez Dom Warmiński i Muzeum porozumienia o współpracy.

Autorem zdjęcia mapy jest Grzegorz Kumorowicz.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prussae accurate descripta a Casparo Henneberg. ErlichensiImage

Mapa Prus autorstwa Caspara Henneberga wydana została po raz pierwszy w Królewcu w roku 1576. Prezentowane wydanie pochodzi jednak z roku 1684 i ukazało się jako dodatek do dzieła K. Hartknocha Alt- und Neues Preussen.

Mapa Prus Caspara HennebergaImage

Mapa Prus autorstwa Kaspra Henennberga wydana w Królewcu w roku 1576 (inne wydanie).

 

Mapa komornictwa olsztyńskiegokomornictwo olsztyńskie (XVIIw.)

Mapa komornictwa olsztyńskiego z połowy XVII wieku (Delineatio geographica cameratus Allensteinensis). W centralnym miejscu mapy – Olsztyn, po prawej stronie Barczewo (Wartembork). Warto zwrócić uwagę na polskie nazwy miejscowości – związane z umacnianiem się żywiołu polskiego na ziemiach Południowej Warmii. [Źródło: Arch. Diec. Warm. w Olsztynie, sygn. M 21/18].

 

Series episcoporum VarmiensemWarmia wpisana w kształt barana - 1681r.

W 1681 roku ukazała się w Oliwie książka Series episcoporum Varmiensem. Znalazła się w niej dedykacja dla bpa warmińskiego Michała Radziejowskiego, następcy Jana Stefana Wydżgi. Znalazła się w niej osobliwa mapa Warmii wpisana w kształt baranka. Autor nawiązał w ten sposób zarówno do herbu Warmii, jak i do herbu biskupa Radziejowskiego – obydwa bowiem przedstawiają baranka. W ten sposób uzyskał „doskonałą trójcę” baranków. Do stworzenia tej barokowej osobliwości wykorzystano mapę Caspara Hennebergera. Autorem dzieła Series episcoporum…był najprawdopodobniej Karol Joachim Pastorius.

 

 

Tabula GeographicaTabula Geographica

Mapa Warmii autorstwa Jana Fryderyka Enderscha, matematyka królewskiego w Elblągu, uczyniona na zlecenie biskupa warmińskiego Adama Stanisława Grabowskiego, wydana w roku 1755.

 

Borussiae RegnumBorussiae Regnum

Mapa wykonana przez T.C. Lottera w Augsburgu, w roku 1758. [Źródło: "Dialog. Magazyn Polsko-niemiecki", 2001, nr 55/56]

 

Powiat olsztyński – 1906 r.Mapa powiatu olsztyńskiego

Mapa powiatu olsztyńskiego z 1906 roku. Mapę tę prezentujemy Państwu dzięki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na podstawie zawartego przez Dom Warmiński i Muzeum porozumienia o współpracy. Autorem zdjęcia mapy jest Grzegorz Kumorowicz.

Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Das Deutsche OrdenslandDas Deutsche Ordensland

Zakon Niemiecki w XIV stuleciu to mapa propagandowa wydana w XX-leciu międzywojennym. Mapę tę prezentujemy Państwu dzięki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na podstawie zawartego przez Dom Warmiński i Muzeum porozumienia o współpracy. Autorem zdjęcia mapy jest Grzegorz Kumorowicz.

Wszelkie prawa zastrzeżone

 

B.V.-Karte B.V.-Karte

Mapa drogowa Prus Wschodnich z 1939 roku.