Łosiery Barczewskie


Barczewscy Franciszkanie zapraszają do… tańca i różańca. 14 czerwca w tamtejszej parafii odbędą się, zgodnie z warmińską tradycją, uroczystości odpustowe ku czci św. Antoniego i festyn rodzinny. Wydarzenia wpisują się w obchody 650-lecia Barczewa.

 

Dawniej rytm życia na Świętej Warmii wyznaczały święta kościelne. Dziś stara tradycja pielgrzymowania, czyli tzw. „łosiery”, powraca w niektórych parafiach. Od czasu wybudowania przy kościele św. Andrzeja Apostoła w Barczewie bocznej kaplicy św. Antoniego, do Barczewa zaczęły zdążać liczne rzesze wiernych.

Według źródeł historycznych pierwsze informacje o uroczystościach odpustowych ku czci św. Antoniego Padewskiego pochodzą z roku 1609. Z odpustem związany jest obraz pochodzący z 1867 roku, przedstawiający św. Antoniego z Dzieciątkiem, który jest umieszczony w bocznej kaplicy franciszkańskiego kościoła. „To właśnie z tym obrazem związany jest ogromny rozwój kultu św. Antoniego na Warmii. W dawnym Wartemborku, tyle się słyszało o cudownym obrazie w kaplicy św. Antoniego, że każdy chciał tam być” – (W. Zenderowski, „Wiadomości Barczewskie”, 2009, nr 5, s. 8). Na odpust św. Antoniego przychodzili liczni wierni z Barczewa a także pielgrzymi z bliższych i dalszych miejscowości na Warmii. Przybywały „łosiery” – w gwarze warmińskiej piesze pielgrzymki – by wyjednać u Boga dla swoich wiosek i miast przemożne wstawiennictwo św. Antoniego. Różne były koleje losu antoniańskich łosierów przez wieki, jak i wydarzenia w historii naszej Ojczyzny, Warmii i Barczewa, jednak kult św. Antoniego we franciszkańskim kościele ciągle był i jest żywy. (za: www.franciszkanie.net)

 

14 czerwca 2014

Barczewskie Łosiery do Św. Antoniego i III Franciszkański Festyn Rodzinny

miejsce – Kościół pw. Św. Andrzeja, plac przyklasztorny, teren przy wokół Ratusza Miejskiego w Barczewie oraz Amfiteatr Miejski w Barczewie

Program:

- godz. 11- powitanie łosierów przybyłych do Barczewa od strony południowej

- godz. 11.30 – powitanie łosierów przybyłych do Barczewa od strony północnej

- godz. 12 – uroczysta suma odpustowa

- godz. 14 – 21  - III Franciszkański Festyn Rodzinny

- godz. 21 – 24  - dyskoteka w amfiteatrze miejskim