Laur dla nauczycielki z Zespołu Szkół w Olsztynku


Magdalena Rudnicka – polonistka z Zespołu Szkół w Olsztynku z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina odebrała „Laur Najlepszym z Najlepszych”. W uroczystości, która odbyła się 31 marca w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii, wzięła udział wicestarosta olsztyński Joanna Michalska.

Gala organizowana jest od 2004 r. Jej ideą jest honorowanie przez samorząd województwa mieszkańców, firmy i organizacje, które przyczyniają się do promocji regionu i wyróżniają na forum krajowym lub międzynarodowym.

Magdalena Rudnicka prowadzi w Olsztynku, jako jedyną w województwie, Pracownię Filmoteki Szkolnej, w której nie tylko edukuje młodych ludzi na temat świata filmu, ale stwarza jej możliwość artystycznego wyrazu samych siebie poprzez udział w wielu projektach filmowych. Jest organizatorem Młodzieżowego Konkursu Filmowego „Moja przestrzeń”. Podczas ostatniego Festiwalu  Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odebrała Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Serdecznie gratulujemy laureatce, która ogromnym zaangażowaniem, wiedzą i miłością do młodzieży zasłużyła na to prestiżowe wyróżnienie. Życzymy kolejnych sukcesów inspirujących do dalszej pracy!