Kształcenie w zawodzie pszczelarza - ANKIETA


Szanowni Państwo.
Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach, w związku z zamiarem otwarcia nowego kierunku kształcenia w zawodzie: technik pszczelarz, zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii badającej poziom zainteresowania ewentualnych przyszłych uczniów/słuchaczy.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w 5-letnim technikum (od roku szkolnego 2019/2020), 2-letniej branżowej szkole II stopnia (od roku szkolnego 2020/2021) lub w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej, RL.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres mailowy szkoły: zsr43@wp.pl

DZIĘKUJEMY.

Plik (ankieta) do pobrania