Kręgi Wsparcia w Biskupcu


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu wciela w życie model pn. „Bezpieczna przyszłość”. Jest to kompleksowa koncepcja wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w miejscu zamieszkania, w konkretnej społeczności lokalnej, poprzez tworzenie Kręgów Wsparcia. Model ukierunkowany jest na wdrażanie rozwiązań trwałych, prowadzących do zmiany społecznej, obejmującej stworzenie warunków umożliwiających funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w swoim środowisku życia także po śmierci jej opiekunów: rodziców lub innych osób bliskich.

Zachęcamy do obejrzenia spotu informacyjnego prezentującego działalność Biskupieckich Kręgów Wsparcia i jednocześnie zapraszamy do ich aktywnego rozwijania.