Kontrole segregacji odpadów


Przypominamy, że na terenie gminy Dobre Miasto trwają kontrole poprawności segregacji odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych prowadzących selektywną zbiórkę odpadów.

W trakcie kontroli sprawdzane są pojemniki na odpady zmieszane, w których jeśli znajdą się odpady podlegające segregacji, zostaną oznaczone żółtą naklejką – „NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA POPRAW SEGREGACJĘ”, co będzie informowało właściciela o obowiązku ponownego przesegregowania odpadów.

W przypadku drugiej kontroli, stwierdzającej ponowną niewłaściwą segregację, pojemnik zostanie oznaczony naklejką koloru czerwonego – „NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA”, co będzie skutkowało wydaniem decyzji, w której na tę nieruchomość zostanie zmienione naliczenie jak za odpady zbierane w sposób „zmieszany”.