Konsultacje społeczne


Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości decyzję o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie inwestycji budowlanej pt ”Budowa drogi gminnej Wrzesina – Porbady – Godki Nr 157004N wraz z ciągami komunikacji rowerowo – pieszej na terenie gminy Jonkowo”.

Celem konsultacji jest poinformowanie mieszkańców o planowanym przedsięwzięciu, poznanie opinii na jego temat oraz uwzględnienie oczekiwań i potrzeb społecznych.

Od dnia 28 grudnia 2016 roku można zgłaszać swoje uwagi na temat opublikowanego projektu budowy drogi gminnej Wrzesina – Porbady – Godki Nr 157004N wraz z ciągami komunikacji rowerowo – pieszej na terenie gminy Jonkowo” poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej – link.

Terminy spotkań z mieszkańcami:

1. Świetlica Porbady dnia 4 stycznia 2017r. o godz. 17:30

2. Urząd Gminy Jonkowo (sala sesyjna) dnia 9 stycznia 2017r. o godz. 17:30.