Konsultacje społeczne - drogi


Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie i Gmina Stawiguda zapraszają na konsultacje społeczne w sprawie planów realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630″. Spotkanie odbędzie się w czwartek 27 kwietnia o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Tomaszkowie. Wnioski z konsultacji posłużą do opracowania dokumentacji projektowej zadania. Zapraszamy!