Konkurs na projekty prozdrowotne rozstrzygnięty


Ścieżka zdrowia, zajęcia filmowe i zwiększanie aktywności fizycznej – takie_ działania zakładają projekty prozdrowotne trzech placówek oświatowych z terenu powiatu, które otrzymają wsparcie finansowe z budżetu powiatu. Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podjął Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 12 marca.

Zarząd Powiatu w Olsztynie w dniu 12 marca dokonał analizy złożonych w konkursie projektów programów z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Po szczegółowym zapoznaniu się ze złożonymi w konkursie programami, dokonaniu ich oceny pod względem prawidłowości skonstruowania projektu programu oraz wartości merytorycznej zaproponowanych działań, podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania do realizacji następujących programów:
1. „Ścieżka zdrowia” Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Żardeniki - 
w kwocie – 2.600,- zł.
2. „Zajęcia profilaktyczno – filmowe dla uczniów Zespołu Szkół w Olsztynku” Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku – w kwocie 2.750,- zł
3. „Zwiększamy swoją aktywność fizyczną, zwalczając przy tym agresję” Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku – kontynuacja programu – w kwocie 4.000,- zł