Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkolnej


Z przyjemnością poinformujemy, że rusza kolejna edycja eliminacji powiatowych XLIV Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary-Malewskiej. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu powiatu olsztyńskiego, które będą walczyć o najwyższe laury w następujących kategoriach:

Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczestnicy prezentują w wystąpieniach tematykę regionalną dotyczącą zabytku, osoby, krajobrazu, wydarzenia. Może być to utwór literacki lub legenda, ale przystosowana do potrzeb wystąpienia, oraz cytaty utworów literackich w tekście. Nie zaleca się używania gwary ludowej. Uczestnicy zobowiązani są do zaprezentowania jednego wybranego tematu trwającego:

Przy ocenie wykonawców jury będzie brało pod uwagę ogólną prezentację i dobór tematu, sugestywność wypowiedzi, jasność formułowania myśli, płynność i poprawność wyrażania się, poprawność języka i jego barwę, odpowiednie wykorzystanie limitu czasu.

Eliminacje powiatowe XLIV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej zostaną przeprowadzone 22 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, sala sesyjna (parter). Rozpoczęcie eliminacji – godz. 10.00.

Zgłoszenia uczestników należy dokonać w terminie do dnia 18 października 2019 r. Kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Olsztynie, plac Bema 5, 10-516 Olsztyn.

Laureaci eliminacji w kategoriach szkół podstawowych i ponadpodstawowych wybrani przez Komisję Konkursową będą reprezentowali Powiat Olsztyński na XLIV Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej, który odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. w kaplicy Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.

Dana szkoła może wystawić do konkursu maksymalnie 2 uczestników w danej kategorii. Laureat konkursu krajowego nie może startować w konkursie po raz drugi w swojej kategorii wiekowej. Dojazd uczestników wraz z opiekunami na koszt własny (dotyczy wszystkich szczebli Konkursu).

Wszystkich chętnych chcących zmierzyć się ze sztuką krasomówczą serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Osoba do kontaktu z ramienia Starostwa Powiatowego w Olsztynie: p. Sławomir Lech, tel.89 523 28 80, e-mail: slawomirlech@powiat-olsztynski.pl.

Do pobrania:
Karta zgłoszenia doc

Karta zgłoszenia pdf