Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej


Z przyjemnością informujemy, że rusza kolejna edycja eliminacji powiatowych XLIII Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego, które będą walczyć o najwyższe laury w następujących kategoriach:

Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczestnicy prezentują w wystąpieniach tematykę regionalną dotyczącą zabytku, osoby, krajobrazu, wydarzenia. Może być to utwór literacki lub legenda. Wypowiedzi powinny być spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polską prozą. Śpiew, gra na instrumentach muzycznych, stroje ludowe, duża ilość cytatów nie powinny zdominować wystąpień krasomówczych. Uczestnicy zobowiązani są do zaprezentowania jednego wybranego tematu trwającego:

Przy ocenie wykonawców jury będzie brało pod uwagę ogólną prezentację i dobór tematu, sugestywność wypowiedzi, jasność formułowania myśli, płynność i poprawność wyrażania się, poprawność języka i jego barwę, odpowiednie wykorzystanie limitu czasu.

Eliminacje powiatowe XLIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej zostaną przeprowadzone 22 października 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Sprawę prowadzi
Sławomir Lech
tel.89 523 28 80
e-mail: slawomirlech@powiat-olsztynski.pl.