Konkurs grantowy dla NGO i nie tylko


Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła konkurs grantowy „Na dobry początek”. Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie 15 tys. zł, wkład własny nie jest wymagany. Termin składania wniosków upływa 31 maja 2021 r.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są:

Celem konkursu jest:

a) interakcję między dziećmi,

b) rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,

c) kreatywność,

d) rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,

e) rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne),

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem https://www.fundacja.bgk.pl/program/na-dobry-poczatek/ .