czwartek, 1 Grudzień 2022 , imieniny obchodzą: Natalia, Eligiusz
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Konkurs dla szkół na projekty prozdrowotne

Konkurs dla szkół na projekty prozdrowotne

Zarząd Powiatu w Olsztynie zaprasza do składania projektów programów_ zdrowotnych, które realizowane będą w roku 2013 w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Olsztyński.

I. Opracowanie „Szkolnych programów promocji zdrowia psychicznego”, których celami głównymi będzie:
- wspieranie młodzieży w osiąganiu sukcesów, czerpaniu radości i satysfakcji z nauki oraz przebywania w  szkole poprzez kreowanie przyjaznego środowiska szkolnego;
- wspieranie uczniów z problemami w nauce, stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań na terenie szkoły,
- zwiększania zdolności do pokonywania trudności w życiu codziennym, sprzyjanie
w nawiązywaniu i utrzymaniu dobrych relacji z innymi ludźmi oraz aktywnemu udziałowi w życiu społecznym;
- podwyższanie poziomu wiedzy i kompetencji młodzieży w zakresie szeroko rozumianego zdrowia psychicznego oraz czynników mających na nie wpływ.
 
Programy mogą być realizowane poprzez:
1. prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych, z wykorzystaniem różnych form
i środków przekazu, na temat zagrożeń dla zdrowia psychicznego młodzieży w wieku szkolnym, takich jak m.in. występowanie stanów lękowych oraz depresji, zaburzeń odżywiania, nadużywania substancji psychoaktywnych itp.,
2. kampanii edukacyjno – informacyjnych, warsztatów lub innych form zajęć na temat przyczyn występowania ww. zagrożeń – m.in. brak umiejętności lub możliwości wyrażania negatywnych emocji, nieprawidłowe wzorce redukcji stresu, zaniżona samoocena, poczucie osamotnienia i  braku akceptacji przez grupę rówieśniczą, kłopoty w nauce.
3. prowadzenie działań i inicjatyw  integrujących grupy rówieśnicze,
4. stwarzanie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego.
5. szkolenia kadry pedagogicznej szkół, zwiększania kompetencji w obszarach objętych programami z zakresu promocji zdrowia psychicznego (w tym m.in. w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych)

II. Opracowanie „Szkolnych programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym”.

W ramach programów wdrażane winny zostać działania profilaktyczne, rozumiane jako oddziaływanie wychowawcze mające na celu wyposażenie uczniów w konkretne umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem i redukcji napięcia, rozwiązywania problemów, w szczególności:
a) omówienie rodzajów, przyczyn i ewentualnych skutków przemocy fizycznej, psychicznej, w tym cyberprzemocy, b) wskazanie sposobów bezpiecznego rozładowywania napięcia, redukcji stresu – profilaktyka stosowania środków psychoaktywnych,
c)  treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji z bliskimi, grupą rówieśniczą, treningi asertywności,
d) stwarzanie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego – w celu zapewnienia możliwości efektywnego, przynoszącego satysfakcję oraz akceptowalnego społecznie rozładowania emocji i redukcji napięcia
e) edukacja nauczycieli i opiekunów w zakresie identyfikowania zachowań autodestrukcyjnych wśród młodzieży oraz czynników ich występowania ( profilaktyka samobójstw) oraz identyfikowania i zapobiegania eskalacji  zachowań mających znamiona przemocy bądź mogących do niej prowadzić ( m.in. wykluczenie z grupy rówieśniczej, ostracyzm, nękanie, wyśmiewanie itp.)

Realizatorami programów mogą być nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, oraz inne osoby – specjaliści, konsultanci, terapeuci itp.

Projekt programu powinien zawierać następujące elementy:
nazwę i temat programu, wykaz osób realizujących program i odpowiedzialnych za jego wdrożenie, uzasadnienie realizacji programu w placówce (diagnoza problemu) oraz określenie jego celu i zakładanych rezultatów, miejsce i termin realizacji, oznaczenie grupy celowej, harmonogram poszczególnych działań wraz z opisem sposobu ich realizacji, szczegółowy kosztorys z podziałem na źródła finansowania programu, określenie sposobu  ewaluacji programu.

Programy realizowane będą w okresie marzec- grudzień 2013r. Projekty należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie do dnia 28 lutego 2013r. ( liczy się data stempla pocztowego ).

Najciekawsze programy zostaną dofinansowane z budżetu Powiatu Olsztyńskiego.

image_pdfimage_print
Konkurs dla szkół na projekty prozdrowotne

Zarząd Powiatu w Olsztynie zaprasza do składania projektów programów_ zdrowotnych, które realizowane będą w roku 2012 w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Olsztyński.

Programy powinny dotyczyć co najmniej jednego z wymienionych obszarów tematycznych:
- Aktywność fizyczna – znaczenie dla prawidłowego rozwoju, promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego, stwarzanie możliwości do uprawiania sportu oraz aktywnej rekreacji przez dzieci i młodzież szkolną.
- Higiena psychiczna – sposoby i organizacja spędzania wolnego czasu, kultura współżycia w grupie, rodzinie, społeczności lokalnej. Prawa i autonomia jednostki, sposoby wyrażania uczuć, zasady negocjacji, asertywność i empatia, samoocena – czym jest, na co wpływa i z czego wynika, stres i sposoby jego ograniczania.
- Zasady zdrowego odżywiania, higiena i estetyka spożywania pokarmów, znaczenie racjonalnego odżywiania się, składniki pokarmowe, wartości odżywcze, higiena przechowywania produktów spożywczych.
- Profilaktyka zaburzeń odżywiania.
- Profilaktyka uzależnień, stosowanie używek, środków odurzających, zagrożenia spowodowane stosowaniem anabolików.
- Profilaktyka uzależnień – „dopalacze".
- Agresja i przemoc – zapobieganie narastaniu zjawiska agresji, w tym agresji
i przemocy w grupach rówieśniczych oraz w szkole.
- Pierwsza pomoc przedmedyczna.
- Promocja idei krwiodawstwa, treści związane z krwiodawstwem i krwiolecznictwem,
- Działania edukacyjne mające na celu promowanie  dawstwa narządów i znaczenia przeszczepiania narządów  ( jak zostać dawcą, aspekty prawne i etyczne, czym jest oświadczenie woli).

Realizatorami programów mogą być nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pielęgniarki szkolne oraz inne osoby – specjaliści, konsultanci, terapeuci itp. Projekt programu powinien zawierać następujące elementy: nazwę i temat programu, wykaz osób realizujących program i odpowiedzialnych za jego wdrożenie, uzasadnienie realizacji programu w placówce (diagnoza problemu) oraz określenie jego celu i zakładanych rezultatów, miejsce i termin realizacji, oznaczenie grupy celowej, harmonogram poszczególnych działań wraz z opisem sposobu ich realizacji, szczegółowy kosztorys z podziałem na źródła finansowania programu, określenie sposobu ewaluacji programu.

Projekty należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie do dnia 6 lutego 2012. (liczy się data stempla pocztowego). Najciekawsze programy zostaną dofinansowane z budżetu Powiatu Olsztyńskiego.

image_pdfimage_print
10 / 01 / 2012

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji