Konferencja o małym ruchu granicznym


Czy i jakie korzyści przyniosło wprowadzenie zasad małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim? Jak funkcjonowanie małego ruchu granicznego postrzega lokalny biznes? O tych i innych aspektach małego ruchu granicznego będą dyskutowali uczestnicy konferencji „Mały ruch graniczny w teorii i praktyce”, która odbędzie się 21-22 października w Mikołajkach.

Czy nowe zasady przekraczania granicy wpłynęły na intensyfikację kontaktów samorządowych? Czy mały ruch graniczny wspomaga aktywizację współpracy organizacji pozarządowych? To kolejne aspekty małego ruchu granicznego, które będą omawiać uczestnicy konferencji „Mały ruch graniczny w teorii i praktyce”.
Konferencja, której organizatorami są Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk będzie okazją do podsumowania pierwszego roku funkcjonowania nowych zasad przekraczania granicy. Wśród panelistów znajdą się przedstawiciele polskiej i rosyjskiej administracji rządowej, samorządów lokalnych objętych MRG i wybranych służb mundurowych. Nie zabraknie również głosu ośrodków naukowo-badawczych, stowarzyszeń gospodarczych czy organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur, Pomorza i Obwodu Kaliningradzkiego.
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, dotyczących efektów wejścia w życie Umowy o zasadach małego ruchu granicznego. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) przedstawi swoją najnowszą ekspertyzę dotyczącą sytuacji politycznej na obszarze przygranicznym. Opracowanymi wspólnie wynikami swoich badań podzielą się także Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza, zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
O udziale w konferencji, organizatorzy poinformują zainteresowane osoby drogą elektroniczną.

Formularz zgłoszenia do konferencji (KLIKNIJ I POBIERZ!)

Program konferencji (KLIKNIJ I POBIERZ!)